Načítavam...
PostavyPostavy 2

RECRUITERI.sk
Portál slovenských recruiterov

Nájdite si svojho headhuntera alebo recruitera

Pridať záznam

Vlož recruitera

Dátum

Dnes je Nedeľa, 13.6.2021

Inzercia

Dashofer


Operátor strojných zariadení od 1100 eur


Operátor strojných zariadení od 1100 eur


Tirn Technology s.r.o.


Práca bazár


3apartmany: GOLEM v Tatranskej Štrbe a PIKK v historickej časti kúpeľov Trenčianske Teplice vedľa hotela Panorama a hotela Kristoff Plaza


Ing. Jozef Majera, headhunter


Tri veže
Facebook

recruiteri.sk

Veličiny (mzdové, finančné, daňové, sociálne,...) pre rok 2020

Údaje na základe informácií z dennej tlače.

Minimálna mzda

580 eur je výška minimálnej mzdy.

Upravuje sa aj výška minimálnej mzdy podľa stupňov náročnosti. Suma 580 eur platí pre prvý stupeň náročnosti, pri druhom až šiestom stupni sa minimálna mzda bude pohybovať od 696 eur do 1 160 eur.

3 333 eura je od 1. januára 2020 minimálna mzda za hodinu. 

Príplatky za prácu v noci, víkend a sviatok

1,667 eura je príplatok za prácu v sobotu.

Príplatok sa počíta ako 50 percent minimálnej hodinovej mzdy. Zamestnávatelia, ktorí majú menej ako 20 zamestnancov, môžu v kolektívnej alebo pracovnej zmluve dohodnúť nižší príplatok, a to 45 percent hodinovej minimálnej mzdy, teda 1,50 eura.

3,333 eura je príplatok za hodinu práce v nedeľu. Počíta sa ako 100 percent z minimálnej hodinovej mzdy. Firma, ktorá zamestnáva menej ako dvadsať ľudí, môže dohodnúť aj nižší príplatok, najmenej však 90 percent minimálnej mzdy (2,997 eura za hodinu).

100 percent priemerného zárobku zamestnanca je príplatok za prácu počas sviatku. Ak teda v priemere zarobí osem eur za hodinu, príplatok za hodinu práce vo sviatok bude vo výške ôsmich eur.

Dohodárom sa príplatok za prácu vo sviatok počíta inak – na základe minimálnej hodinovej mzdy, pričom majú nárok tiež na sto percent. Minimálna hodinová mzda je v roku 2020 vo výške 3,333 eura.

1,34 eura je príplatok za každú hodinu nočnej práce. Za nočnú prácu sa považuje čas odpracovaný medzi desiatou hodinou večer a šiestou hodinou ráno. Mzdové zvýhodnenie sa počíta ako 40 percent minimálnej mzdy za hodinu.

1,67 eura za hodinu je od januára výška mzdového zvýhodnenia, teda príplatku pre zamestnancov, ktorí robia rizikovú prácu. Vypočítava sa ako 50 percent hodinovej minimálnej mzdy.

Životné minimum

210,20 eura je suma životného minima platná k 1. januáru 2020. 

Životné minimum 210,20 eura platí v prípade jednej plnoletej osoby. Za každú ďalšiu posudzovanú plnoletú osobu je to 146,64 eura navyše a za každé neplnoleté dieťa 95,96 eura.

Nezdaniteľná časť na daňovníka

367,85 eura je od januára 2020 výška mesačnej nezdaniteľnej časti na daňovníka. O túto sumu sa znižuje základ dane. Z tejto časti mzdy sa neplatí daň z príjmov.

4414,20 eura je výška ročného nezdaniteľného minima, ktorú si môže uplatniť daňovník pri zúčtovaní daní alebo v daňovom priznaní za rok 2020. Za rok 2019 je nezdaniteľná časť 3937,35 eura.

Na plnú výšku nezdaniteľnej časti má nárok každý, kto dosiahne základ dane do 19 506,56 eura, čo je 92,8-násobok životného minima (doteraz platila hranica 100-násobku životného minima).

Po novom nezdaniteľné minimum predstavuje 21-násobok sumy platného životného minima, predtým sa počítal nižší 19,2-násobok. Výška nezdaniteľného minima sa však kráti podľa výšky základu dane.

37 163,36 eura a viac je základ dane, pri ktorom si daňovník už nebude môcť uplatniť nezdaniteľné minimum platné na rok 2020. Za rok 2019 je hranica základu dane 36 256,37 eura.

Nezdaniteľná časť na manželku a manžela

4 035,84 eura je maximálna ročná výška nezdaniteľného minima na manžela a manželku a počíta sa ako 19,2-násobok životného minima. Pre nezdaniteľné minimum na manžela a manželku tak neplatí nový výpočet ako pri nezdaniteľnej časti na daňovníka, kde sa počíta ako 21-násobok životného minima.

Na túto nezdaniteľnú časť má nárok zamestnanec alebo živnostník, ktorého ročný základ dane nie je vyšší ako 37 163,36 eura a zároveň ročný príjem manžela alebo manželky nie je vyšší ako 4 035,84 eura.

Ak bude základ dane vyšší, nezdaniteľné minimum sa kráti. Nad 53 306,72 eura si nezdaniteľné minimum na manžela alebo manželku uplatniť daňovník už nemôže.

Daňový bonus na dieťa

22,72 eura je mesačný daňový bonus na každé vyživované a nezaopatrené dieťa nad šesť rokov. Ročne si tak rodič za jedno dieťa môže znížiť daň o 272,64 eura. Podmienkou na uplatnenie bonusu je minimálny ročný zdaniteľný príjem 3480 eura, teda šesťnásobok minimálnej mzdy.

45,44 eura je mesačný daňový bonus na dieťa, ktoré má menej ako šesť rokov. Od roku 2020 je bonus na mladšie deti dvojnásobný. Ročne si tak môže jeden z rodičov znížiť daň o 545,28 eura. Dvojnásobný bonus si môže naposledy rodič uplatniť za mesiac, keď dieťa dovŕši šiesty rok.

Ďalšie nezdaniteľné časti

180 eur je maximálna výška nezdaniteľnej časti, o ktorú si môže zamestnanec znížiť základ dane zo zaplatených príspevkov do tretieho piliera.

50 eur je nezdaniteľná časť, o ktorú si môže daňovník znížiť základ dane, za služby v prírodných liečebných kúpeľoch. Daňovník si môže znížiť základ dane o ďalších 50 eur aj na manželku/manžela a tiež po 50 eur na každé vyživované dieťa, ak boli v kúpeľoch spoločne. 

Odvody živnostníka

70,91 eura je najmenšia suma odvodov na zdravotné poistenie pre živnostníkov, ktorú platí podnikateľ od januára každý mesiac. Maximálna suma odvodu stanovená nie je.

167,89 eura je od januára 2020 mesačná výška odvodov na sociálne poistenie, ktorú platí živnostník. Najvyššia suma odvodu môže byť až 2 350,66 eura mesačne.

Daň z príjmov pre fyzické osoby

1 968,77 eura je hranica príjmu za rok 2019 pre fyzické osoby na podanie daňového priznania. Inak povedané, kto v roku 2019 zarobil viac, musí daňové priznanie podať, do tejto sumy je jeho podanie dobrovoľné.

60 percent je maximálna suma paušálnych výdavkov, ktorú si môžu živnostníci odpočítať z príjmov. Suma nesmie prekročiť limit 20-tisíc eur. 

19 percent je sadzba dane z príjmov zamestnancov a živnostníkov za rok 2019, teda v daňovom priznaní, ktoré sa podáva do konca marca 2020. Počíta sa zo základu dane, ktorý nepresiahne sumu 36 256,38 eura.

25 percent je sadzba dane z príjmov zamestnancov a živnostníkov za rok 2019 z tej časti základu dane, ktorý prekročí 36 256,38 eura.

15 percent bude daň z príjmov zo základu dane za rok 2020 pre živnostníka, ktorý bude mať v roku obrat nižší ako 100-tisíc eur.

19 percent bude sadzba dane z príjmov za rok 2020 pre živnostníka z obratu nad 100-tisíc eur, pričom základ dane nesmie byť vyšší ako 37 163,36 eura (176,8-násobok životného minima). Rovnaká 19-percentná sadzba a hranica 37 163,36 eura sa uplatní aj na dani z príjmov zamestnanca za rok 2020.

25 percent bude daň z časti daňového základu nad 37 163,36 eura, platí to pre živnostníka, aj zamestnanca

Daň z príjmov pre právnické osoby

21 percent je sadzba dane z príjmov právnických osôb, teda najmä eseročiek a akciových spoločností, za rok 2019 bez ohľadu na ich obrat.

15 percent bude nižšia sadzba na dani z príjmov za rok 2020 pre podniky, ktorých celoročné príjmy, respektíve výnosy nebudú vyššie ako 100-tisíc eur.

21 percent bude sadzba dane z príjmov právnických osôb za rok 2020, ktoré prekročia limit výnosov (príjmov) 100-tisíc eur.

Stravné

5,10 eura je výška stravného na pracovných cestách v rámci Slovenska. Na tento príspevok má nárok zamestnanec, ktorého pracovná cesta trvala viac ako päť, ale menej ako dvanásť hodín. Výška stravného sa naposledy menila v júli 2019.

7,60 eura je stravné, na ktoré má zamestnanec nárok, ak pracovná cesta na Slovensku trvá viac ako 12 a menej ako 18 hodín.

11,60 eura je výška stravného, ktorú by mal zamestnávateľ poskytnúť zamestnancovi vtedy, ak jeho pracovná cesta v tuzemsku trvala viac ako 18 hodín.

3,83 eura je najmenšia suma stravného lístka zamestnanca. Počíta sa ako 75 percent z výšky stravného 5,10 eura.

5,10 eura je maximálna výška stravného za každý odpracovaný deň, ktorú si môže uplatniť v nákladoch živnostník.

Dôchodky

2,9 percenta je od januára 2020 nárast všetkých dôchodkov, najmenej však o nasledujúce sumy, podľa toho, čo bude pre poberateľa dôchodku výhodnejšie:

starobný dôchodok o 9 eur,

predčasný starobný dôchodok o 8,70 eura,

invalidný dôchodok s mierou poklesu nad 70 percent o 7,60 eura,

invalidný dôchodok s mierou poklesu do 70 percent o 4,30 eura,

vdovský a vdovecký dôchodok o 5,80 eura,

sirotský dôchodok o 2,70 eura.

Zmeny v úveroch

60 percent z čistého príjmu žiadateľa je od januára 2020 strop mesačnej splátky úveru. Inak povedané, kto si bude chcieť v roku 2020 vziať úver, banka mu ho môže dať najviac v takej výške, pri ktorej by splátky vychádzali menej, ako je 60 percent jeho čistého príjmu.

Od čistého príjmu sa ešte odpočítava životné minimum 210,20 eura. To znamená, že žiadateľ, ktorý mesačne dostáva v čistom tisíc eur, bude môcť mať úvery v takej hodnote, aby jeho mesačné splátky nepresiahli zhruba 474 eur.

V súčasnosti je hranica pre mesačné splátky na úrovni 80 percent. Zmenu zavádza Národná banka Slovenska z dôvodu znižovania zadlženosti obyvateľov.

Rodičovský príspevok

370 eur je od januára 2020 výška rodičovského príspevku (predtým 220,70 eura). Výrazné zvýšenie schválili poslanci ešte na jeseň. Vyšší príspevok však nebudú dostávať všetci. Novela zákona rozdeľuje rodičov na dve skupiny.

Do prvej spadajú rodičia, ktorí pred nástupom na materskú a rodičovskú dovolenku pracovali, a teda boli aspoň 270 dní nemocensky poistení počas dvoch rokov pred vznikom nároku na materské.

270 eur je výška rodičovského príspevku na rok 2020 pre druhú skupinu rodičov, ktorí pred nástupom na materskú nepracovali, prípadne aj pracovali, ale nie dostatočne dlho, lebo nemajú požadovaných 270 dní nemocenského poistenia.

Prídavok na dieťa

24,95 eura je od januára prídavok na dieťa, ktorý rodičom vypláca úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Prídavok sa zvýšil len o niekoľko centov (z doterajších 24,34 eura).

Na prídavok má nárok každý rodič (respektíve jeden z rodičov v domácnosti). Štát mu ho posiela mesačne, najviac do 25. roku dieťaťa. Je to príspevok štátu na „výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa“.

Od januára sa zvyšuje aj príplatok k prídavku na dieťa z 11,41 eura na 11,70 eura. Na príplatok má nárok rodič, ktorý napríklad poberá dôchodok alebo nepracuje, a preto si neuplatňuje daňový bonus na dieťa.

Vyššie príspevky do II. piliera

5 percent sú od januára 2020 povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie, teda príspevky do druhého piliera. Sadzba príspevkov sa mení pravidelne, každý rok sa zvyšuje o 0,25 percenta.

Zvyšovanie je naplánované až do roku 2024. Zároveň sa tým, ktorí si posielajú peniaze do druhého piliera, znižuje výška príspevkov do prvého piliera, teda do Sociálnej poisťovne.

Viac dovolenky pre rodičov

5 týždňov môžu v roku 2020 čerpať dovolenku obaja rodičia neplnoletého dieťaťa. Doteraz platilo, že zamestnanci do 33 rokov veku majú podľa Zákonníka práce nárok na štvortýždňovú dovolenku a nad 33 rokov majú nárok na päť týždňov voľna.

Rekreačné poukážky

275 eur je najviac, čo si môže pýtať v roku 2020 zamestnanec na rekreáciu. Takzvané rekreačné príspevky, ktoré platia od roku 2019, sa nemenia, sumy aj pravidlá ostávajú rovnaké.

Nárok na príspevok má každý zamestnanec firmy, ktorá zamestnáva aspoň 49 ľudí. Podmienkou na čerpanie príspevku je, aby bol zamestnanec v pracovnom pomere vo firme aspoň dva roky.

Príspevok platia firmy, pričom rekreačný pobyt musí byť na Slovensku a musí trvať najmenej dve noci. Po predložení dokladov, napríklad faktúry za ubytovanie a služby, preplatí firma zamestnancovi 55 percent, najviac 275 eur.

Nemusí ísť o jeden pobyt za 500 eur, ale aj o viacero lacnejších. Suma 275 eur platí v súhrne za celý rok. Naďalej platí, že o uhradenie časti nákladov za pobyt treba žiadať do 30 dní od rekreácie.

Trinásty a štrnásty plat

13. plat do 500 eur bude aj v roku 2020 oslobodený od zdravotných odvodov a od dane z príjmov. Zamestnanec, ktorý trinásty plat dostane, však musí platiť sociálne odvody. Od nich má byť trinásty plat oslobodený až v roku 2021.

Aby sa z bonusového platu nemuseli platiť zdravotné odvody a daň, musí byť vyplatený v májovej mzde, teda počas júna a musí byť najmenej vo výške 500 eur. Zároveň musí byť splnená podmienka, že zamestnanec, ktorý trinásty plat dostáva, je vo firme v pracovnom pomere aspoň dva roky.

14. plat je takisto oslobodený od zdravotných odvodov a dane z príjmov, no aj od sociálnych odvodov. Musí byť však najmenej vo výške 500 eur a vyplatený v mzde za november, teda v decembri.

Ďalšou podmienkou je, aby bol štrnásty plat vo výške najmenej priemerného mesačného zárobku zamestnanca, ktorý je v pracovnom pomere aspoň štyri roky. Štrnásty plat nie je možné vyplatiť zamestnancovi, ktorý dostal trinásty plat menší ako 500 eur.Vstúpiť do diskusie


Hlavná stránka | Späť na Správy
3 apartmanyFrancuzstina.comHeadhunteri.sk