Načítavam...
Postavy 2Postavy

RECRUITERI.sk
Portál slovenských recruiterov

Nájdite si svojho headhuntera alebo recruitera

Pridať záznam

Vlož recruitera

Dátum

Dnes je Streda, 17.7.2024

Inzercia

prehľad školení OTIDEA


OTIDEA


Inžinier pre R&D centrum


Inžinier pre R&D centrum


Tirn Technology s.r.o.


Práca bazár


3apartmany: GOLEM v Tatranskej Štrbe a PIKK v historickej časti kúpeľov Trenčianske Teplice vedľa hotela Panorama a hotela Kristoff Plaza


Ing. Jozef Majera, headhunter
Facebook

recruiteri.sk

Radovan Ihnát: Veľký pozor na vysielaných zamestnancov od júna 2016 / Be careful in respect of assignments after June 2016

A prečo budú podnikatelia sankcionovaní aj za nelegálne zamestnávanie u svojich dodávateľov / And why the entrepreneurs will be penalized also for the illegal employment of their service providers
Na aktuálnej schôdzi Národnej rady bol schválený nový zákon o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov. V tichosti, bez publicity, bez akýchkoľvek pozmeňovacích návrhov. Veď "len" implementuje Smernicu EÚ [blog.etrend.sk/radovan-ihnat/sken-aj-eu-riesi-schrankove-firmy-a-subdodavatelov--eu-also-deals-with-letterbox-companies-and-subcontractors.html].
Ale POZOR. V júni 2016 môžu byť mnohí podnikatelia v šoku čo všetko im tento zákon prinesie. Tie zmeny môžu byť naozaj dramatické a vyjsť podnikateľov poriadne draho.

Ako vysielať zamestnanca do zahraničia …

Novela okrem iného mení aj zákonník práce a definuje cezhraničné vysielanie zamestnancov. Teda definuje… Ak tie pravidlá boli doteraz pomerne jasné, ale nedostatočné a nepokrývajúce niektoré situácie [blog.etrend.sk/radovan-ihnat/preco-sa-bat-vyslanych-zamestnancov.html; blog.etrend.sk/radovan-ihnat/preco-sa-obavat-vyslanych-zamestnancov-ii--naklady-nekoncia.html], od júna budú stále nedostatočné, ale ešte navyše aj poriadne neprehľadné.
V rámci novely sme sa dozvedeli, že vyslanie, pracovná cesta a dočasné pridelenie sú rôzne inštitúty s rôznymi pravidlami a administratívnymi požiadavkami. Takže ak vyšlete zamestnanca po 18. júni 2016 ku zahraničnému subjektu za účelom poskytovania služieb, už to (pravdepodobne) nebude zahraničná pracovná cesta, ale vyslanie za účelom cezhraničného poskytovania služby

Takže si začnite pripravovať vysielací list. Už nebude možné dočasne prideliť zamestnanca k zamestnávateľovi v inom členskom štáte, ale pôjde o vyslanie medzi ovládajúcou a ovládanou osobou alebo medzi ovládanými osobami. Alebo žeby to bolo predsa len vyslanie vo forme dočasného pridelenia k užívateľskému zamestnávateľovi (ktoré sa však podľa dôvodovej správy uplatní pri agentúrnom vysielaní – hoci v zákone o tom nie je ani slovo...)?

Tak si vyberte. Ale presne, lebo administratívne povinnosti sú rôzne… 
Ale ak si myslíte, že zákon konečne upraví aj dočasné pridelenie (či vyslanie) do krajín mimo EÚ a EHP, tak to Vás sklamem. Ak máte slovenského zamestnanca tak dočasne prideliť/vyslať/prenajať k zamestnávateľovi v týchto štátoch ho podľa zákonníka práce stále neviete. A či má nárok na cestovné náhrady? Hoďte si mincu.. Alebo rečou daňového poradcu, aký záver potrebujete?
Myslím, že v júni 2016 nastanú slovenskému Inšpektorátu práce zlaté časy. Pri tejto legislatíve sa nájdu formálne chyby naozaj u mnohých zamestnávateľov, ktorí vysielajú zamestnancov do zahraničia. Ale ktovie, či nato bude čas, lebo novela prináša Národnému Inšpektorátu práce ešte dve šťavnaté kompetencie. Doteraz to bolo iba zahrievanie ...
Aby nebolo administratívy málo ...
Samotný zákon o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov dáva zahraničným zamestnávateľom (usadeným v krajinách EÚ alebo EHP), ktorí vysielajú zamestnancov na Slovensko (aj na pracovné cesty za účelom poskytovania služieb) nové povinnosti. Národnému Inšpektorátu práce musia ešte pred začatím vyslania poskytnúť stanovené (dosť podrobné) údaje o spoločnosti a o každom vyslanom zamestnancovi ako aj o mieste a dobe vyslania zamestnancov a type poskytovanej služby. Okrem toho musí zahraničný zamestnávateľ určiť kontaktnú osobu a jej slovenskú adresu na účely doručovania písomnosti. A zároveň na mieste výkonu práce musí viesť a na požiadanie Inšpektorátu práce predložiť pracovné zmluvy, evidenciu pracovného času a doklady o vyplatenej mzde vyslaných zamestnancov.  
Prakticky nemožné? Nerealizovateľné? To bude musieť kontaktná osoba vysvetliť Inšpektorátu práce.
A ešte raz pripomínam, že tieto povinnosti sa vzťahujú na každé vyslanie, teda aj na jednodňovú pracovnú cestu zahraničného zamestnanca za účelom poskytovania služby na Slovensku. Márne som hľadal nejaký ten minimálny časový limit od ktorého by sa muselo vyslanie nahlasovať ...
No a čo ak to zahraničný zamestnávateľ nesplní? Aj na to zákon myslí. Národný Inšpektorát práce bude sankcie vymáhať prostredníctvom spolupráce s Inštitúciami v iných členských štátoch EÚ a EHP. Aké sankcie to budú? To zákon nešpecifikuje. Ale predpokladám, že Národný Inšpektorát práce to už bude vedieť.
Zdá sa Vám, že tieto povinnosti sa týkali len zahraničných zamestnávateľov? Nuž keďže ide o implementáciu Smernice EÚ, rátajte s tým, že obdobné povinnosti môžete mať aj Vy pri vyslaní zamestnanca do iného členského štátu EÚ a EHP. Tak si tie povinnosti zistite ešte predtým ako do tohto štátu najbližšie vyšlete Vášho zamestnanca.
A aj nelegálne zamestnávanie sa mení ...
No a najlepšie nakoniec. Novela zákona okrem iného novelizuje aj zákon o nelegálnom zamestnávaní.
Od júna 2016 Národný Inšpektorát práce uloží pokutu od 2 000 eur aj v prípade ak podnikateľ príjme prácu alebo službu, ktorú dodáva poskytovateľ prostredníctvom nelegálne zamestnanej osoby!!! Pri cezhraničnej službe (nelegálne zamestnávanie podľa zahraničnej legislatívy?) ak trvanie poskytovania služby trvá viac ako 5 dní, pri službe od slovenského dodávateľa nie je žiaden limit.
Takže ak doteraz zamestnávateľ nahlásil zamestnanca do Sociálnej poisťovne s oneskorením pár hodín, dostal pokutu minimálne 2 000 eur. Teraz ju dostane aj každá spoločnosť, ktorej bola prostredníctvom tohto zamestnanca poskytnutá služba... Čo s tým? Nuž napadá ma pýtať si s každým prichádzajúcim zahraničným zamestnancom od jeho zamestnávateľa prehlásenie, že jeho zamestnanec nie je zamestnaný nelegálne... Či to bude stačiť? Máte ešte tú mincu?
Kde to môže skončiť?
Nuž uvidíme ako sa Národný Inšpektorát práce ujme svojich nových povinností a kompetencií. A ako pristúpi k sankciám za nesplnenie povinností.
Ale možno to nebude len Národný Inšpektorát práce, ktorý údaje o cezhraničnom pohybe zamestnancov môže využiť. Keď bude každý zahraničný zamestnanec vyslaný na Slovensko nahlasovaný Inšpektorátu práce,  čo bráni Sociálnej poisťovni skontrolovať či má platný certifikát A1? Nemá? Nesplnil si niekto registračnú povinnosť? Nejde o nelegálne zamestnávanie? A čo bráni daňovému úradu napočítať si počet dní, ktoré na Slovensku strávili zamestnanci zahraničnej spoločnosti (napr. pre účely stálej prevádzkarne alebo ekonomického zamestnávania)?
A tento zákon prešiel Národnou radou bez akejkoľvek pripomienky!
Ale tak chce to niečo optimistické na záver... Ako daňový poradca som si práve navýšil plán mojich výnosov na rok 2016 ... Či aj niečo pre Vás? Zákon bude platiť až od 18. júna 2016. Tak sa snáď niekto z tých čo zákon schválili ešte raz zamyslí nad jeho dôsledkami. A ešte je čas na jeho zmenu alebo aspoň interpretáciu. Predsa si nebudeme kaziť Vianoce. Na to máme novelu zákona o DPH, ktorá bude účinná od 1. januára... 

Pokračovanie článku je na: http://blog.etrend.sk/radovan-ihnat/velky-pozor-na-vysielanych-zamestnancov-od-juna-2016.html

Autor článku: Radovan Ihnát:  Článok je prebraný a zverejnený so súhlasom autora. 


Vstúpiť do diskusie


Hlavná stránka | Späť na Správy
3 apartmanyFrancuzstina.comHeadhunteri.sk