Načítavam...
PostavyPostavy 2

RECRUITERI.sk
Portál slovenských recruiterov

Nájdite si svojho headhuntera alebo recruitera

*spat_na_zoznam*

Maroš Mucha

Tento záznam zatiaľ nie je schválený administrátorom. Môžete ho vidieť len vy.

Lokalita Bratislavský kraj
Trnavský kraj
Trenčiansky kraj
Česká republika
Košický kraj
Žilinský kraj
Prešovský kraj
Banskobystrický kraj
Zahraničie
Bydlisko Bratislava
e-mail maros_mucha@drill.sk
web stránka www.drill.sk
telefón +421911011578

Recruiter alebo headhunter Recruiter
Headhunter
Oblasti pôsobenia Automobilový priemysel
Vrcholový manažment
Doprava a logistika
Bankovníctvo a leasing
Cestovný ruch a hoteliérstvo
Doprava a logistika
Ekonomika, financie a účtovníctvo
Elektrotechnika a energetika
Elektronika
Farmácia
Chemický priemysel
Informačné technológie
Ľudské zdroje a personalistika
Manažment kvality
Marketing, reklama, PR
Obchod, poisťovníctvo
Právo a legislatíva
Stavebný priemysel a reality
Strojársky priemysel
Telekomunikácie
Textilný, kožiarsky a odevný priemysel
Vodohospodárstvo a lesníctvo
Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť
Žurnalistika a média
: Dočasné zamestnávanie

vzdelanie EU FPM
prax 13 rokov v oblasti recruitmentu & executive search
plynulá komunikácia v jazyku slovensky, anglicky
ďalšie informácie
Cena za recruiting alebo headhunting dohodou
Popis činnosti a služieb NAŠE KĽÚČOVÉ AKTIVITY SÚ SÚSTREDENÉ DO NASLEDUJÚCICH OBLASTÍ:

- Komplexné služby v oblasti sprostredkovania zamestnania

identifikácia, výber a nábor zamestnancov a súvisiace produkty (hlavne Executive Search, Recruitment a Try & Hire, testovanie a overovanie znalostí, schopností a zručností kandidátov a zamestnancov, príprava a realizácia assessment centier, poskytovanie agentúrnych zamestnancov formou dočasného prideľovania, uskutočňovania previerok spoľahlivosti - Background Check, Outplacement, predaj personálneho software a ďalšie).

- Contracting odborníkov a Outsourcing podporných a obslužných útvarov

Poskytovanie kapacity IT/TELCO špecialistov, projektových manažérov, HR odborníkov i expertov z ďalších odborov, Interim Management.
Vedenie personálnej a mzdovej agendy, pracovno právne poradenstvo, outsourcing oddelenia ľudských zdrojov, outsourcing bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci i požiarnej ochrany, čiastočný či úplný outsourcing projektových kancelárií, strategického nákupu, kvality, bezpečnosti, office manažmentu a ďalších podporných procesov.

- Služby v oblasti vzdelávania a profesijného rozvoja zamestnancov

(predovšetkým identifikácia vzdelávacích a rozvojových potrieb, príprava a realizácia development centier, služby Career Managementu – hlavne koučing a mentoring, tréning a e-learning, poskytovaní psychometrického testovania, apod.)

- Konzultačné služby, ekonomické a podnikateľské poradenstvo

(komplexné poradenstvo v oblasti ľudských zdrojov, poskytovanie nástrojov pre riadenie ľudských zdrojov, uskutočňovania procesno – personálnych auditov, implementácia HR procesov, Performance Management, zvyšovanie výkonnosti, Talent Management, Succession Planning, stratégia a rozvoj spoločností, optimalizácia procesov, reštrukturalizácia a riadenie zmien, riadenie rizík, zavádzanie systému riadenia kvality a bezpečnosti, bezpečnostné poradenstvo a poradenstvo pri riadení krízových situácií, poradenstvo v oblasti projektového riadenia).
3 apartmanyFrancuzstina.comHeadhunteri.sk