Načítavam...
PostavyPostavy 2

RECRUITERI.sk
Slovak portal recruiter

Find your recruiter or headhunter

Add a listing

Enter recruiter

Date

Today is Friday, 29.5.2020

Advertising

Tirn Technology s.r.o.


Dashofer


Dashofer ročne


Práca bazár


3apartmany: GOLEM v Tatranskej Štrbe a PIKK v historickej časti kúpeľov Trenčianske Teplice vedľa hotela Panorama a hotela Kristoff Plaza


Ing. Jozef Majera, headhunter


Tri veže
Facebook

recruiteri.sk
*spat_na_zoznam*

Maroš Mucha


Locality Bratislava region
Trnava region
Trencin region
Czech republic
Kosice region
Zilina region
Presov region
Banská Bystrica region
Outland
Residence Bratislava
e-mail maros_mucha@drill.sk
web page www.drill.sk
phone +421911011578

Recruiter or headhunter Recruiter
Headhunter
Practice areas Car industry
Top management
Transport and logistics
Banking and leasing
Tourism and Hotel
Transportation and Logistics
Economy, Finance and Accounting
Electricity and energy
Electronics
Pharmacy
Chemical industry
Informatics
Human Resources
Quality management
Marketing, advertising, PR
Business, insurance
Law and Legislation
Construction industry and reality
Machinery industry
Telecommunications
Textile, leather and clothing industry
Water and forestry
Health and social care
Journalism and media
Temporary employment

Education EU FPM
Practice 13 rokov v oblasti recruitmentu & executive search
fluent communication in the language slovensky, anglicky
More details
Price for recruiting and headhunting dohodou
Description and services NAŠE KĽÚČOVÉ AKTIVITY SÚ SÚSTREDENÉ DO NASLEDUJÚCICH OBLASTÍ:

- Komplexné služby v oblasti sprostredkovania zamestnania

identifikácia, výber a nábor zamestnancov a súvisiace produkty (hlavne Executive Search, Recruitment a Try & Hire, testovanie a overovanie znalostí, schopností a zručností kandidátov a zamestnancov, príprava a realizácia assessment centier, poskytovanie agentúrnych zamestnancov formou dočasného prideľovania, uskutočňovania previerok spoľahlivosti - Background Check, Outplacement, predaj personálneho software a ďalšie).

- Contracting odborníkov a Outsourcing podporných a obslužných útvarov

Poskytovanie kapacity IT/TELCO špecialistov, projektových manažérov, HR odborníkov i expertov z ďalších odborov, Interim Management.
Vedenie personálnej a mzdovej agendy, pracovno právne poradenstvo, outsourcing oddelenia ľudských zdrojov, outsourcing bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci i požiarnej ochrany, čiastočný či úplný outsourcing projektových kancelárií, strategického nákupu, kvality, bezpečnosti, office manažmentu a ďalších podporných procesov.

- Služby v oblasti vzdelávania a profesijného rozvoja zamestnancov

(predovšetkým identifikácia vzdelávacích a rozvojových potrieb, príprava a realizácia development centier, služby Career Managementu – hlavne koučing a mentoring, tréning a e-learning, poskytovaní psychometrického testovania, apod.)

- Konzultačné služby, ekonomické a podnikateľské poradenstvo

(komplexné poradenstvo v oblasti ľudských zdrojov, poskytovanie nástrojov pre riadenie ľudských zdrojov, uskutočňovania procesno – personálnych auditov, implementácia HR procesov, Performance Management, zvyšovanie výkonnosti, Talent Management, Succession Planning, stratégia a rozvoj spoločností, optimalizácia procesov, reštrukturalizácia a riadenie zmien, riadenie rizík, zavádzanie systému riadenia kvality a bezpečnosti, bezpečnostné poradenstvo a poradenstvo pri riadení krízových situácií, poradenstvo v oblasti projektového riadenia).
3 apartmanyFrancuzstina.comHeadhunteri.sk